มากกว่า>>ผู้เชี่ยวชาญยอดนิยม

กษัตริย์ชูปิง

สนาม: 21 การเงิน

บทนำ:ประชุมใหญ่ ประชาธิปัตย์ เลือกแม่ทัพ หน้าเก่า-คนใหม่ 05 กันยายน พศ 2561 เวลา 00:01 น ...

Songtsan Gambu

สนาม:

บทนำ: ครมเห็นชอบร่างกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ ชง สนชพิจารณา คาดเลือกตั้งท้องถิ่นหลังเลือกตั้ง สส เหตุต้องทิ้งช่วง 90 วัน จ่อเลือก 40 จวที่ไม่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ก่อน เผยเนื้อหาติดดาบ กกต ตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้งโดยไม่ต้องมีร้องเรียน เพิกถอนสิทธิ์ได้ 1 ปี คุณสมบัติผู้สมัครเข้มห้ามมีชนักติดหลัง ยังไม่แตะปม สข แต่รอ มทตัดสินใจอีกครั้งจะยังมี สขอีกหรือไม่ เมื่อวันอังคาร นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) ถึงความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับว่า เรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทำด้วยกัน มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ส่วนเนื้อหาทั้งหมดจะส่งไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) ให้พิจารณาในหลายจุด เพราะเราไม่อยากแก้อะไรตอนนี้ และการเลือกตั้งท้องถิ่นคงเป็นไปได้ยากที่จะเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งใหญ่ที่กำหนดไว้วันที่ 24 กพ62 เนื่องจากอาจต้องใช้เวลาพิจารณาใน สนช 3 เดือน และต้องเผื่อเวลาการทูลเกล้าฯ ถวายกฎหมายอีกประมาณ 2-3 เดือน เบ็ดเสร็จแล้ว 5-6 เดือน จะจบประมาณ มค62 ซึ่งมันจะใกล้กับการเลือกตั้งระดับชาติ ซึ่งจากการพูดคุยกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ชุดใหม่ กกตได้ขอให้ทิ้งระยะเวลาห่าง 90 วัน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังเลือกตั้งใหญ่ พร้อมทั้งขอให้แบ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกประมาณ 40 จังหวัด ที่ไม่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ จากนั้นค่อยจัดการเลือกตั้งในจังหวัดที่เหลือ นายวิษณุกล่าว พลอประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ประชุม ครมพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ คสชเป็นห่วงหรือไม่ว่า จะเป็นห่วงเรื่องอะไร เรื่องนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของสนช เพียงแต่ต้องเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนหรือหลังเลือกตั้งใหญ่ 3 เดือน ซึ่งน่าจะเลือกตั้งหลังเลือกตั้งใหญ่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ) กล่าวว่า ในรายละเอียดมีการปรับเรื่องคุณสมบัติให้เข้มข้นขึ้น มุ่งสกัดการทุจริต อะไรล้าหลังแล้วก็ปรับออก เหลือขั้นตอนรอส่งให้ สนชพิจารณา ในส่วนของ กทม ประเด็น สข ซึ่งยึดตามร่างกฎหมายล่าสุด จะไม่มี สข แต่ภายหลังจากที่กทมปฏิรูปกฎหมายแล้ว ถึงจะรู้ว่ามี สขอีกหรือไม่ ส่วนกำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น เมื่อโรดแมปเลือกตั้งระดับประเทศเป็นอย่างนี้ ถ้ามีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนจะวุ่นวายมาก เพราะต้องใช้เวลาเตรียมการ ซึ่ง กกตก็ต้องดูเลือกตั้งปี 2562 ก่อน ส่วนที่เคยพูดกันว่าจะมีเลือกตั้งถ้องถิ่นก่อนเลือกตั้งทั่วไป เป็นเพียงการคาดการณ์กันไปเอง ด้าน พลทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม ว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับร่าง พรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท) รวมทั้งสิ้น 6 ฉบับ ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ซึ่งเป็นร่าง พรบที่เป็นกฎหมายกลาง เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 1 ฉบับ ส่วนอีก 5 ฉบับเป็น พรบที่ลงรายละเอียดการเลือกตั้งในแต่ละระดับ อาทิ สภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต) 1 ฉบับ เทศบาล 1 ฉบับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ฉบับ กรุงเทพมหานคร(กทม) 1 ฉบับ และเมืองพัทยา 1 ฉบับ โดยสาระสำคัญของกฎหมาย สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ2560 มาตรา 252 กำหนดว่า ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ในกรณีที่เป็น อปทรูปแบบพิเศษ จะมาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และสอดคล้องกับกฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1ตามกฎหมายเดิม การจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น อปทจะเป็นผู้ดำเนินการ แต่กฎหมายฉบับใหม่ระบุให้ กกตเป็นผู้รับผิดชอบ แต่สามารถมอบให้ อปทหรือกระทรวงมหาดไทย (มท) เป็นผู้จัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นได้ 2ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในส่วนของ สขในพื้นที่ กทม ยังคงมี สขอยู่เช่นเดิม เพียงแต่ว่าในเวลานี้ สขทุกเขตหมดวาระทั้งหมดแล้ว แต่ยังไม่มีการอนุญาตให้มีการเลือกตั้ง โดยต้องรอการตัดสินใจจาก มทอีกครั้งว่าจะยังให้มี สขอยู่หรือไม่ ต้องมีการร่างกฎหมายต่อกรณีดังกล่าว ในวันข้างหน้า 3การได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด 4กกตสามารถตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมในเชิงรุก โดยมีสิทธิในการตรวจสอบเมื่อได้รับข้อมูล ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นโดยไม่ต้องรอให้มีคนมาร้องเรียน จากเดิมที่ต้องรอให้มีผู้มาร้องเรียนก่อน 5มีการแก้คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กรณีที่มีผลประโยชน์ยึดโยง หรือมีชนักติดหลัง โดยมีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการทุจริตในส่วนนี้ได้ โดยยังคงมีวาระ 4 ปีเช่นเดิม กำหนดหน้าที่ของ อปทแต่ละแห่งเพิ่มเติม เพื่อป้องกันไม่ให้ขัดกับกฎหมายของหน่วยงานอื่น จากเดิมที่มีบางข้อกฎหมายที่ยังไม่ลงตัวระหว่าง อปทและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) พร้อมให้อำนาจ อปทในการดูแลจัดการจราจร โดยต้องจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่โรงพักและสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ โดยเราจะกำหนดหน้าที่ของ อปทให้สามารถจ่ายงบประมาณสำหรับดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด แต่ต้องเป็นรายการที่ มทได้ออกระเบียบไว้แล้ว พลทสรรเสริญกล่าวว่า ลำดับต่อไปคือการส่งไปให้ สนชพิจารณาภายในเดือน กยนี้ คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณา 2-3 เดือน และภายในเดือน พยจะแล้วเสร็จ ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จกระบวนการทั้งหมดในเดือน กพ อาจจะพอดีกับโรดแมปที่ระบุวันเลือกตั้งวันที่ 24 กพ2561 มีข้อตกลงที่เคยคุยกันไว้ระหว่าง กกตชุดเก่าและชุดใหม่ ซึ่งพวกเขาอยากให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นมีระยะห่างกับการเลือกตั้งระดับชาติ 3 เดือน เพื่อให้มีเวลาในการเตรียมการ แต่คงไม่สามารถจัดทีเดียวพร้อมกันทั้งประเทศได้ แต่ต้องมีการแบ่งเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกมีประมาณ 40 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งไปจากเดิม ในส่วนของจังหวัดที่เหลือที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งนั้น จะจัดขึ้นตามมา เดิมกำหนดให้ กกตมีสิทธิเพิกถอนผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งก่อนและหลังการประกาศผล แต่กฎหมายฉบับนี้ระบุว่าช่วงก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริต กกตสามารถเพิกถอนสิทธิได้ 1 ปี แต่ถ้าหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว กกตพบข้อมูล ยืนยันได้ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง ให้ยื่นคำร้องไปยังศาลอุทธรณ์ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง กกตมีสิทธิเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งเป็นระยะเวลา 10 ปี พร้อมกำหนดให้ผู้ทุจริตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย พลทสรรเสริญ ระบุ

รวมหวยออนไลน์ gmm
zic | <动态当天时间> | อ่าน(964) | แสดงความคิดเห็น(782)
บินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอซากา 04 กันยายน พศ 2561 เวลา 21:19 น 【อ่านข้อความเต็ม】
zfx | <动态当天时间> | อ่าน(633) | แสดงความคิดเห็น(550)
ลมกรรโชกรุนแรงจากอิทธิพลของพายุส่งผลให้เกิดคลื่นสูงโถมเข้าท่วมหลายพื้นที่ริมฝั่งทะเล รวมถึงสนามบินนานาชาติคันไซ ที่ต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมด หลังคาอาคารฉีกขาด รถบรรทุกโดนแรงลมพัดเอียงกะเท่เร่อยู่บนสะพาน และเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งที่ทอดสมอในอ่าวโอซากาโดนคลื่นซัดเข้ากระแทกสะพานที่เชื่อมระหว่างเมืองอิซูมิซาโนกับสนามบินแห่งนี้ แต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ【อ่านข้อความเต็ม】
4ql | <动态当天时间> | อ่าน(151) | แสดงความคิดเห็น(120)
ประชุมใหญ่ ประชาธิปัตย์ เลือกแม่ทัพ หน้าเก่า-คนใหม่ 05 กันยายน พศ 2561 เวลา 00:01 น 【อ่านข้อความเต็ม】
4wh | <动态当天时间> | อ่าน(555) | แสดงความคิดเห็น(423)
ครมเห็นชอบร่างกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ ชง สนชพิจารณา คาดเลือกตั้งท้องถิ่นหลังเลือกตั้ง สส เหตุต้องทิ้งช่วง 90 วัน จ่อเลือก 40 จวที่ไม่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ก่อน เผยเนื้อหาติดดาบ กกต ตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้งโดยไม่ต้องมีร้องเรียน เพิกถอนสิทธิ์ได้ 1 ปี คุณสมบัติผู้สมัครเข้มห้ามมีชนักติดหลัง ยังไม่แตะปม สข แต่รอ มทตัดสินใจอีกครั้งจะยังมี สขอีกหรือไม่ เมื่อวันอังคาร นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) ถึงความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับว่า เรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทำด้วยกัน มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ส่วนเนื้อหาทั้งหมดจะส่งไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) ให้พิจารณาในหลายจุด เพราะเราไม่อยากแก้อะไรตอนนี้ และการเลือกตั้งท้องถิ่นคงเป็นไปได้ยากที่จะเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งใหญ่ที่กำหนดไว้วันที่ 24 กพ62 เนื่องจากอาจต้องใช้เวลาพิจารณาใน สนช 3 เดือน และต้องเผื่อเวลาการทูลเกล้าฯ ถวายกฎหมายอีกประมาณ 2-3 เดือน เบ็ดเสร็จแล้ว 5-6 เดือน จะจบประมาณ มค62 ซึ่งมันจะใกล้กับการเลือกตั้งระดับชาติ ซึ่งจากการพูดคุยกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ชุดใหม่ กกตได้ขอให้ทิ้งระยะเวลาห่าง 90 วัน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังเลือกตั้งใหญ่ พร้อมทั้งขอให้แบ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกประมาณ 40 จังหวัด ที่ไม่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ จากนั้นค่อยจัดการเลือกตั้งในจังหวัดที่เหลือ นายวิษณุกล่าว พลอประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ประชุม ครมพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ คสชเป็นห่วงหรือไม่ว่า จะเป็นห่วงเรื่องอะไร เรื่องนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของสนช เพียงแต่ต้องเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนหรือหลังเลือกตั้งใหญ่ 3 เดือน ซึ่งน่าจะเลือกตั้งหลังเลือกตั้งใหญ่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ) กล่าวว่า ในรายละเอียดมีการปรับเรื่องคุณสมบัติให้เข้มข้นขึ้น มุ่งสกัดการทุจริต อะไรล้าหลังแล้วก็ปรับออก เหลือขั้นตอนรอส่งให้ สนชพิจารณา ในส่วนของ กทม ประเด็น สข ซึ่งยึดตามร่างกฎหมายล่าสุด จะไม่มี สข แต่ภายหลังจากที่กทมปฏิรูปกฎหมายแล้ว ถึงจะรู้ว่ามี สขอีกหรือไม่ ส่วนกำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น เมื่อโรดแมปเลือกตั้งระดับประเทศเป็นอย่างนี้ ถ้ามีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนจะวุ่นวายมาก เพราะต้องใช้เวลาเตรียมการ ซึ่ง กกตก็ต้องดูเลือกตั้งปี 2562 ก่อน ส่วนที่เคยพูดกันว่าจะมีเลือกตั้งถ้องถิ่นก่อนเลือกตั้งทั่วไป เป็นเพียงการคาดการณ์กันไปเอง ด้าน พลทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม ว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับร่าง พรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท) รวมทั้งสิ้น 6 ฉบับ ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ซึ่งเป็นร่าง พรบที่เป็นกฎหมายกลาง เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 1 ฉบับ ส่วนอีก 5 ฉบับเป็น พรบที่ลงรายละเอียดการเลือกตั้งในแต่ละระดับ อาทิ สภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต) 1 ฉบับ เทศบาล 1 ฉบับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ฉบับ กรุงเทพมหานคร(กทม) 1 ฉบับ และเมืองพัทยา 1 ฉบับ โดยสาระสำคัญของกฎหมาย สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ2560 มาตรา 252 กำหนดว่า ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ในกรณีที่เป็น อปทรูปแบบพิเศษ จะมาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และสอดคล้องกับกฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1ตามกฎหมายเดิม การจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น อปทจะเป็นผู้ดำเนินการ แต่กฎหมายฉบับใหม่ระบุให้ กกตเป็นผู้รับผิดชอบ แต่สามารถมอบให้ อปทหรือกระทรวงมหาดไทย (มท) เป็นผู้จัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นได้ 2ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในส่วนของ สขในพื้นที่ กทม ยังคงมี สขอยู่เช่นเดิม เพียงแต่ว่าในเวลานี้ สขทุกเขตหมดวาระทั้งหมดแล้ว แต่ยังไม่มีการอนุญาตให้มีการเลือกตั้ง โดยต้องรอการตัดสินใจจาก มทอีกครั้งว่าจะยังให้มี สขอยู่หรือไม่ ต้องมีการร่างกฎหมายต่อกรณีดังกล่าว ในวันข้างหน้า 3การได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด 4กกตสามารถตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมในเชิงรุก โดยมีสิทธิในการตรวจสอบเมื่อได้รับข้อมูล ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นโดยไม่ต้องรอให้มีคนมาร้องเรียน จากเดิมที่ต้องรอให้มีผู้มาร้องเรียนก่อน 5มีการแก้คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กรณีที่มีผลประโยชน์ยึดโยง หรือมีชนักติดหลัง โดยมีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการทุจริตในส่วนนี้ได้ โดยยังคงมีวาระ 4 ปีเช่นเดิม กำหนดหน้าที่ของ อปทแต่ละแห่งเพิ่มเติม เพื่อป้องกันไม่ให้ขัดกับกฎหมายของหน่วยงานอื่น จากเดิมที่มีบางข้อกฎหมายที่ยังไม่ลงตัวระหว่าง อปทและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) พร้อมให้อำนาจ อปทในการดูแลจัดการจราจร โดยต้องจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่โรงพักและสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ โดยเราจะกำหนดหน้าที่ของ อปทให้สามารถจ่ายงบประมาณสำหรับดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด แต่ต้องเป็นรายการที่ มทได้ออกระเบียบไว้แล้ว พลทสรรเสริญกล่าวว่า ลำดับต่อไปคือการส่งไปให้ สนชพิจารณาภายในเดือน กยนี้ คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณา 2-3 เดือน และภายในเดือน พยจะแล้วเสร็จ ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จกระบวนการทั้งหมดในเดือน กพ อาจจะพอดีกับโรดแมปที่ระบุวันเลือกตั้งวันที่ 24 กพ2561 มีข้อตกลงที่เคยคุยกันไว้ระหว่าง กกตชุดเก่าและชุดใหม่ ซึ่งพวกเขาอยากให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นมีระยะห่างกับการเลือกตั้งระดับชาติ 3 เดือน เพื่อให้มีเวลาในการเตรียมการ แต่คงไม่สามารถจัดทีเดียวพร้อมกันทั้งประเทศได้ แต่ต้องมีการแบ่งเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกมีประมาณ 40 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งไปจากเดิม ในส่วนของจังหวัดที่เหลือที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งนั้น จะจัดขึ้นตามมา เดิมกำหนดให้ กกตมีสิทธิเพิกถอนผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งก่อนและหลังการประกาศผล แต่กฎหมายฉบับนี้ระบุว่าช่วงก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริต กกตสามารถเพิกถอนสิทธิได้ 1 ปี แต่ถ้าหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว กกตพบข้อมูล ยืนยันได้ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง ให้ยื่นคำร้องไปยังศาลอุทธรณ์ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง กกตมีสิทธิเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งเป็นระยะเวลา 10 ปี พร้อมกำหนดให้ผู้ทุจริตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย พลทสรรเสริญ ระบุ【อ่านข้อความเต็ม】
jj5 | <动态当天时间> | อ่าน(578) | แสดงความคิดเห็น(218)
มารดาหญิงสาวปล่อยเงินกู้ร้อง สตช ตรวจสอบคดีลูกสาวเสียชีวิตปริศนา หลังเชื่อเป็นเหตุมาตกรรมไม่ใช่ฆ่าตัวตาย ศรีวราห์ สั่งกองปราบฯ ลุย อำนาจเจริญเร่งสางคดี เด้ง! ผกกลืออำนาจ เซ่นคลิปเสียงเมียข่มขู่ครอบครัวสาวเงินกู้ เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม พา นสบัวทอง โสภาลุน อายุ 51 ปี มารดาพร้อมญาติของ นสดวงจันทร์ ทวีพันธ์ อายุ 33 ปี เศรษฐินีสาวปล่อยเงินกู้ ที่เสียชีวิตปริศนาในสภาพถุงพลาสติกคลุมหัวจนขาดอากาศหายใจอยู่ภายในรถเก๋งตัวเอง เหตุเกิดบนถนนทางไปที่นา บ้านน้ำท่วม อลืออำนาจ จอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เดินทางเข้าพบ พลตอศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รอง ผบตร) เพื่อร้องขอให้ตรวจสอบคดีดังกล่าว เพราะไม่เชื่อว่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย เนื่องจากพบพิรุธ ผิดสังเกตหลายประการ โดยเฉพาะการเสียชีวิตที่อยู่ในสภาพถุงพลาสติกคลุมศีรษะ และมีรอยช้ำบนใบหน้า พลตอศรีวราห์กล่าวว่า ได้สั่งให้กองปราบปรามดำเนินการต่อตามกระบวนการ โดยมีประเด็นจะต้องสืบสวนสอบสวนต่อคือ ทรัพย์สินของผู้ตายที่สูญหาย ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และประเด็นที่แม่ของผู้เสียชีวิตถูกข่มขู่ พร้อมสั่งให้ดำเนินการคุ้มครองพยาน โดยให้สอบสวนควบคู่ไปด้วย ส่วนหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงสนทนาที่อ้างว่าเป็นการข่มขู่ครอบครัวผู้เสียหาย ก็จะตั้งกรรมการสอบเช่นกัน ส่วนกรณีที่แพทย์ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือไม่ จะต้องทำประเด็นดังกล่าวให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตหายสงสัย และจะไม่เร่งรัดการดำเนินคดี เพราะคดีนี้ผ่านมานานพอสมควร ต้องให้เวลาพนักงานสืบสวนสอบสวนทำงานอย่างรอบคอบ ขณะที่ พลตตถวาย บูรณรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ยืนยันว่า จากการตรวจสอบดีเอ็นเอบนรถเก๋งและถุงพลาสติกที่พบในที่เกิดเหตุ ไม่พบดีเอ็นเอของบุคคลอื่นปรากฏ พบเพียงดีเอ็นเอของบุคคลในครอบครัวและผู้เสียชีวิตเท่านั้น ซึ่งขณะนี้รอผลการตรวจลายนิ้วมือแฝง และบริเวณที่เกิดเหตุเป็นทุ่งนาโล่ง จึงไม่มีกล้องวงจรปิด แต่มีการไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่ออกจากบ้าน พบว่าบริเวณที่ใกล้ที่สุดคือปั๊มน้ำมันกับหน้าวัดแห่งหนึ่ง แต่ไม่พบความผิดปกติใดๆ ตั้งแต่เกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน สอบพยานแวดล้อมไปกว่า 38 ปาก แต่ก็ยังไม่พบพยานหลักฐานที่ระบุว่ามีผู้อื่นทำให้เสียชีวิต จึงสรุปสำนวนส่งให้พนักงานอัยการว่าเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติหรือการฆ่าตัวตาย ยอมรับว่าขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินคดีเรื่องทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตที่สูญหาย อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน เบื้องต้นพบว่ามีสมุดบันทึกรายการลูกหนี้และสมุดบัญชีเงินฝากหายไป ด้าน พตตณัฐวุฒิ โยธินอุปไมย นายแพทย์ (สบ 1) กลุ่มงานนิติพยาธิ แพทย์สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ที่เป็นผู้ตรวจชันสูตรพลิกศพ ครั้งที่ 2 ยืนยันไม่ได้ว่า นสดวงจันทร์ฆ่าตัวตายหรือไม่ ตรวจสอบได้แค่เสียชีวิตจากระบบหายใจล้มเหลว ส่วนยาที่นสดวงจันทร์กิน ไม่เกี่ยวข้องกับการขาดอากาศหายใจ สอดคล้องกับโรงพยาบาลแรกที่ตรวจชันสูตรพลิกศพว่าระบบหายใจล้มเหลว ส่วนแผลใต้ตา ต้องสอบถามแพทย์คนแรกที่ตรวจ เพราะกว่าศพจะถึงโรงพยาบาลตำรวจก็เปลี่ยนสภาพไปมากแล้ว ขณะที่ นสบัวทอง มารดาผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ลูกสาวทำอาชีพปล่อยเงินกู้ โดยกู้ยืมเงินจากเพื่อนมาปล่อยกู้อีกทอดหนึ่ง ทำธุรกิจปล่อยเงินกู้มานานกว่า 10 ปีแล้ว ก่อนเสียชีวิตก็ไม่พบเค้าลางความน่าสงสัยว่าลูกสาวตัวเองจะฆ่าตัวตาย เพราะลูกสาวไม่มีนิสัยเก็บตัว จึงไม่เชื่อว่าจะฆ่าตัวตาย และยังบอกอีกว่าจะหันมาทำอาชีพเกษตรกรรม ขณะเดียวกันทราบมาว่าลูกสาวได้ไปกู้ยืมเงินจากเพื่อนเพื่อมาปล่อยกู้ต่อ ซึ่งเป็นคดีที่ฟ้องร้องกันอยู่ในชั้นศาล ต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตทดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มีคำสั่งเลขที่ 1821/2561 ลงวันที่ 4 กย2561 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ใจความว่า เพราะมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการตำรวจประพฤติบกพร่องต่อหน้าที่ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พศ2547 ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พศ2552 ข้อ 6 (2) และข้อ 8 (2) จึงให้ พตอชัชนันต์ พรบุตร ผกกสภลืออำนาจ จอำนาจเจริญ ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 3 โดยขาดจากตำแหน่งเดิม โดยให้ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธร ภาค 3 มอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติ ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ และจัดหาที่พักของทางราชการ ให้พักอาศัย พร้อมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลความประพฤติตามคำสั่งกรมตำรวจ (เดิม) ที่1212/2537 ลงวันที่ 1 ตค2537 ทั้งนี้ มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ได้พา นสบัวทอง โสภาลุน อายุ 51 ปี มารดาของ นสดวงจันทร์ ทวีพันธ์ อายุ 33 ปี เศรษฐินีสาวปล่อยเงินกู้ที่เสียชีวิตปริศนาในสภาพมีถุงพลาสติกคลุมศีรษะจนขาดอากาศหายใจอยู่ภายในรถเก๋งของตัวเอง เหตุเกิดที่ จอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 3 เมยที่ผ่านมา เข้าร้องเรียน พลตอศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบตร ให้ตรวจสอบคดีดังกล่าว รวมทั้งมีคลิปเสียงที่ครอบครัวอ้างว่าเป็นเสียงของภรรยา พตอชัชนันต์ โทรศัพท์มาพูดในลักษณะข่มขู่เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว【อ่านข้อความเต็ม】
vdj | 2021-06-13 | อ่าน(775) | แสดงความคิดเห็น(775)
ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม ยังเห็นชอบให้มีการกำหนดสัดส่วน ระยะเวลาการถือหุ้น ธอท ของกระทรวงการคลังด้วย โดยภายหลังการเพิ่มทุนตามจำนวนดังกล่าวแล้ว จะทำให้กระทรวงการคลังถือหุ้นใน ธอท สูงสุดที่ 9971% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จากปัจจุบันถือหุ้นอยู่ที่ 49% โดยหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะดำเนินการลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเมื่อสามารถกระจายหุ้น ธอท หรือ ธอท สามารถสรรหาพันธมิตรเข้าร่วมลงทุนได้แล้ว【อ่านข้อความเต็ม】
l5n | 2021-06-13 | อ่าน(602) | แสดงความคิดเห็น(343)
บินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอซากา 04 กันยายน พศ 2561 เวลา 21:19 น 【อ่านข้อความเต็ม】
ahv | 2021-06-13 | อ่าน(348) | แสดงความคิดเห็น(233)
การรอรับมาตรฐานของสินค้าหรือบริการต่างๆ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะทำให้สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ขึ้นมาหลายระดับ ซึ่งในต่างประเทศนั้นการรับรองคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญมาก อย่างในเกาหลีใต้ ที่เอกชนยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างซัมซุง ออกมาเป็นคนกลางโดยสร้างตราสัญลักษณ์ขึ้นมาเพื่อรับรองคุณภาพให้กับสินค้าในประเทศ โดยผู้ผลิตเองจะต้องส่งให้ซัมซุงตรวจสอบถึงจะได้ตรานี้ไปติดประดับบนสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยผลตอบรับทางด้านการตลาดถือว่าได้รับความสนใจอย่างมาก ซึ่งเมื่อซัมซุงการันตีแล้วว่าสินค้านั้นดี ผู้คนที่มั่นใจในซัมซุงก็จะมั่นใจในสินค้าพวกนั้นด้วย และเชื่อว่ามีอยู่ในน้อยเลยทีเดียว เพราะซัมซุงเป็นบริษัทสัญชาติเกาหลี แต่พัฒนาไปสู่ระดับโลกได้【อ่านข้อความเต็ม】
5ik | 2021-06-13 | อ่าน(323) | แสดงความคิดเห็น(533)
ฮือฮาข้าราชการหญิงขึ้นยกแผง! ครมแต่งตั้ง จารุวรรณ นั่งเลขาฯ กฤษฎีกาแทน ดิสทัต เกษียณอายุราชการ สุลักขณา ขยับขึ้นรองเลขาธิการ กพ พอหญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมครมมีมติแต่งตั้ง นสจารุวรรณ เฮงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทนนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป พอหญิงทักษดากล่าวต่อว่า ครมยังมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ) เสนอแต่งตั้ง นสสุลักขณา ธรรมานุสติ ที่ปรึกษาระบบราชการ ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กพ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน นอกจากนี้ ครมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจำนวน 3 รายคือ 1นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 2นายอภิจิณ โชติกเสถียร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 3นายสุรพล ชามาตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน อีกทั้ง ครมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอจำนวน 5 ราย คือ 1นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2นายอำนาจ วิชายานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ 3นสอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5นายณรงค์ แผ้วพลสง ศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ครมยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ จำนวน 3 ราย คือ 1นสอรุณี พูลแก้ว พูดตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 2นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และ 3นายสุพพัต อ่องแสงคุณ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน【อ่านข้อความเต็ม】
rn5 | 2021-06-12 | อ่าน(61) | แสดงความคิดเห็น(627)
ฮือฮาข้าราชการหญิงขึ้นยกแผง! ครมแต่งตั้ง จารุวรรณ นั่งเลขาฯ กฤษฎีกาแทน ดิสทัต เกษียณอายุราชการ สุลักขณา ขยับขึ้นรองเลขาธิการ กพ พอหญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมครมมีมติแต่งตั้ง นสจารุวรรณ เฮงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทนนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป พอหญิงทักษดากล่าวต่อว่า ครมยังมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ) เสนอแต่งตั้ง นสสุลักขณา ธรรมานุสติ ที่ปรึกษาระบบราชการ ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กพ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน นอกจากนี้ ครมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจำนวน 3 รายคือ 1นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 2นายอภิจิณ โชติกเสถียร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 3นายสุรพล ชามาตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน อีกทั้ง ครมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอจำนวน 5 ราย คือ 1นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2นายอำนาจ วิชายานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ 3นสอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5นายณรงค์ แผ้วพลสง ศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ครมยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ จำนวน 3 ราย คือ 1นสอรุณี พูลแก้ว พูดตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 2นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และ 3นายสุพพัต อ่องแสงคุณ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน【อ่านข้อความเต็ม】
kgq | 2021-06-12 | อ่าน(541) | แสดงความคิดเห็น(328)
บินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอซากา 04 กันยายน พศ 2561 เวลา 21:19 น 【อ่านข้อความเต็ม】
t5h | 2021-06-12 | อ่าน(814) | แสดงความคิดเห็น(597)
บินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอซากา 04 กันยายน พศ 2561 เวลา 21:19 น 【อ่านข้อความเต็ม】
y5o | 2021-06-12 | อ่าน(236) | แสดงความคิดเห็น(735)
นั่นคือ เรื่องการเมือง【อ่านข้อความเต็ม】
ehk | 2021-06-11 | อ่าน(550) | แสดงความคิดเห็น(237)
สมอจึงได้ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการเครื่องหมายการันตีสินค้าที่ผลิตขึ้นจำหน่าย เพื่อเป็นเครื่องรองรับ และให้ความมั่นใจต่อผู้ซื้อ โดยให้ชื่อว่า มอกเอส ทั้งนี้จะเป็นการกำหนดมาตรฐานการผลิตในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่【อ่านข้อความเต็ม】
knf | 2021-06-11 | อ่าน(6) | แสดงความคิดเห็น(397)
เครื่องบินโบอิ้ง757 ของกองทัพอากาศนิวซีแลนด์ลำนี้นำรองนายกฯ วินสตัน ปีเตอร์ส เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิกที่ประเทศนาอูรูเมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน ซึ่งเป็นวันแรกของการประชุมนาน 3 วัน โดยอาร์เดิร์นไม่ได้เดินทางไปด้วย เนื่องจากเธอไม่ต้องการอยู่ห่างจากลูกสาว ซึ่งเธอให้นมลูกด้วยตนเอง เธอไม่สามารถนำลูกไปด้วยเช่นกัน เพราะเด็กยังเล็กเกินกว่าจะฉีดวัคซีน【อ่านข้อความเต็ม】
5 หน้า

ลิงค์ที่เป็นมิตรเวลาปัจจุบัน:2021-06-14

slotxo apk mod| สล็อต 99 ฟรีเครดิต sms| ดาวน์โหลดslot1688| เว็บรวมหวย xsmb| enerdzi casino| slotxo 888 ดาวน์โหลด| ดูบอลออนไลน์เต็มจอ| กีฬาปิงปอง| สล็อตโรม่า zip| u16888| อ สล็อต| เว็บคาสิโน 168 lucky| ผลบอลลิเวอร์พูลนัดล่าสุด| สล็อตโรม่า ทุน 50 work| แจกฟรี300| สมัครคาสิโน ebola| ตารางบอลปัจจุบัน| ผลบอลปอร์โต้เมื่อคืน| โรม่า vs อูดิเนเซ่| agen slot bet| บาคาร่าทดลองฟรี| หวยรัฐบาล ทุกงวด| เกมยิงปลา พีจี download| สล็อต นิยาย user| เว็บคาสิโนออนไลน์ fifa online 4| slot hack| เว็บพนันเจ๋งๆ apk| นักกีฬาแบดมินตันระดับโลก| เว็บคาสิโน 168 cool| สล็อต ได้ เงิน จริง| เครดิตฟรีไม่ฝาก| roma diana in hindi| สล็อต 681 agent| ultimate joker slot machine| พนันบาส facebook| pg slot news| บอลวันนี้g| jugar maquinitas gratis| ทีเด็ด บอล เต็ง dg| 918kiss download qooapp| poker face amv| สล็อต777คาสิโน ro| เว็บพนันออนไลน์ ไม่ผ่านเอเย่นต์| สมัครสมาชิกบาคาร่าออนไลน์| สล็อต ออนไลน์ 888 error| เว็บ สล็อต net| roma nord vs sud| SAGAME77| ถอนเงิน กรุงเทพ| กีฬาในร่ม1| ยืม เงิน เล่น คา สิ โน ออนไลน์| สล็อต1234 word| gameslotpg quiz| คาสีโนสด cover| คาสิโนสด qatar| sa gaming 1688 home| หวยออนไลน์ ลด50| บาคาร่าjoker| pgslot รีวิวเกมใหม่ล่าสุด pgslot dreams of macau| คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง2019| บาคาร่าออนไลน์สด live| ราคาบอลสดคืนนี้| radio romance| ราคาบอลทุกลีกทั่วโลก| ตารางบอลวันพรุ่งนี้ทุกลีก| สล็อต นิสัย png ฟรี| newtown slot ios download| โหลดslotxoios| พนันหวย onet| slot game banner| เว็บบาคาร่า10บาท| free slot games play for fun| เกมสล็อตโบนัส hd| สล็อตpg vip| เว็บไซต่เครดิตฟรี| ลอตเตอรี่ glo| poker steam| เว็บพนันที่ได้เงิน hd| slotxo game join| ยิงปลา wallet| เกมส์ตกปลา dj| ฟุตบอลยูโรป้า| lsm99 เกมยิงปลา sd| เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก flash| sbobet88888 คอม เม้น| รอสล็อตแมชชีนเนื้อเพลง| สล็อตเกมส์ไหนดี mp3| เกมไฮโลได้เงิน| ศาสตร์บาค่าร่า| ข่าวฟุตบอล| สล็อต ท รู วอ เลท| สล็อตxo 999 q5| ดูบอลลิเวอร์พูลอาร์เซนอล| ดูบอลสดtrue|